Aktualności

Promocja publikacji wydanych przez Archiwum w 2021 roku

Archiwum Państwowe w Katowicach po długim okresie restrykcji związanych z pandemią wznowiło zwyczaj zebrań naukowych. Na pierwszym w tym roku spotkaniu zaprezentowano wydany Tom IV Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku, z lat 1476-1500. Jest to już ostatni tom opracowany przez polskie i czeskie archiwa pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Műllera. Od pierwszego tomu nad regestami pracował dr Zdzisław Jedynak, który przedstawił na zebraniu problemy i zakres prac wykonanych przy tworzeniu publikacji. Drugą publikacją omawianą na spotkaniu był 18 numer rocznika wydawanego przez Archiwum “Szkice Archiwalno-Historyczne”. Redaktor tomu dr Barbara Kalinowska-Wójcik podkreśliła znaczenie czasopisma w rozwoju badań śląskoznawczych, a autorzy artykułów dr Tomasz Hajewski i dr Katarzyna Kwaśniewicz opowiedzieli słuchaczom o źródłach archiwalnych, które stały się inspiracją do napisania tekstów. Pani dr Katarzyna Kwaśniewicz opowiedziała też o genezie powstania okładki do tegorocznego numeru, a trzeba dodać, że wszystkie okładki począwszy od numeru 3 Szkiców są jej autorstwa. W promocji wzięli udział studenci z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W promocji wzięli udział studenci z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zebranie zakończyło się ożywioną dyskusją.

Obie publikacje dostępne są w formacie pdf na naszej stronie internetowej, a wydanie papierowe w bibliotece Archiwum.