Zebranie naukowe 19.10.2022

W dniu 19 października 2022 roku odbyło się zebranie naukowe, na którym dr Dariusz Węgrzyn ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach wygłosił referat Deportacje Górnoślązaków do ZSRR - nowe ustalenia.

Autor omówił publikację pt. "Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku". Księga to trzytomowy zbiór biogramów Górnoślązaków wywiezionych przez Sowietów na wschód w 1945 roku. Stanowi ona swoistą bazę danych osób represjonowanych przez Związek Radziecki w 1945 r. Autor na spotkaniu przedstawił metodykę pracy, trudności związane z tak dużym przedsięwzięciem oraz źródła, z których korzystał.