Wystawy | Online

WOJCIECH KORFANTY 1873-1939

WOJCIECH KORFANTY 1873-1939

polski działacz narodowościowy i polityk na Górnym Śląsku, poseł do Reichstagu (1903-1912, 1918), Polski Komisarz Plebiscytowy na Górnym Śląsku (1919-1921), dyktator III powstania śląskiego (1921), poseł do Sejmu RP (1922-1927, 1928-1930), senator (1930-1935) i poseł na Sejm Śląski (1922-1929, 1930, 1930-1935), wicepremier RP (1923), JEDEN Z OJCÓW POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

 

20 kwietnia 2023 roku przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z 22.07.2022 roku ustanowił 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego. „Niech pamięć o tym wspaniałym człowieku - Ślązaku, Polaku i Europejczyku - będzie zawsze żywa oraz niech stanowi on wzór dla nas i przyszłych pokoleń” - głosi uchwała Sejmu.

Województwo śląskie szczególnie uroczyście obchodzi rok 2023 jako Rok Wojciecha Korfantego. Potwierdziła to uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30.01.2023 roku, w uzasadnieniu której wskazano: „Swoją działalnością społeczną i publicystyczną Korfanty budził świadomość narodową wszystkich grup społecznych, uczył miłości do Polski i dumy z jej historii. W sposób bezkompromisowy bronił praw ludu polskiego na Górnym Śląsku. Domagał się, na długo przed odzyskaniem niepodległości, powrotu wszystkich ziem zaboru pruskiego do Polski”.

Prezentujemy kilka dokumentów z naszego zasobu dotyczących Wojciecha Korfantego.