Warsztaty edukacyjne pod tytułem „Archiwum zapomnianych technologii”

W dniach 19, 21 i 28 października 2021 roku odbyły się w Archiwum Państwowym w Katowicach warsztaty edukacyjne pod tytułem „Archiwum zapomnianych technologii”. W warsztatach wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach. Celem projektu edukacyjnego było ukazanie Archiwum jako miejsca przechowywania także kultury niematerialnej w postaci zachowywania i odtwarzania danych technik introligatorskich. W ramach cyklu trzech spotkań uczestnicy, pod okiem znakomitych, archiwalnych introligatorów – Sylwii Blacha i Iwony Uliasz, własnoręcznie wykonali równymi technikami papiery marmurkowe oraz uszyli i oprawili w półpłótno bruliony. Młodzież wysłuchała także trzech prelekcji „Historia papieru marmurkowego” (mgr  Urszula Radosz-Sajdak), „Budowa książki zabytkowej” (mgr  Anna Rudzka) oraz „Archiwalia u introligatora” (dr Katarzyna Kwaśniewicz). Cieszymy się, że szerzenie przez nas wiedzy o zanikającym rzemiośle rękodzielniczym spotkało się z tak żywym zainteresowaniem uczniów i kadry nauczycielskiej.