Wystawy | Online

W 80.rocznicę bitwy o Monte Cassino

Na 2024 rok przypada 80. rocznica bitwy o Monte Cassino. W walkach prowadzonych przez wojska alianckie z Niemcami, które miały miejsce od stycznia do maja 1944 roku w rejonie klasztoru na Monte Cassino uczestniczył również 2 Korpus Polski. Warto zaznaczyć, że działania polskich formacji wojskowych w tym rejonie odnoszą się nie tylko do końcowego akordu bitwy, której zasadniczym celem było przełamanie linii Gustawa i otworzenie drogi na Rzym. Już w styczniu 1944 r. komandosi z 1 Samodzielnej Kompanii Komandosów dowodzonej przez mjr. Władysława Smrokowskiego (wtedy jako Troop nr 6 wchodzący w skład brytyjskiej  Combined Operations 1 Special Service Brigade, potem pododdział 2 KP) brali udział w opanowaniu jednego ze wzgórz pasma Monti Aurunci wznoszącego się nad doliną rzeki Garigliano. Jednakże zasadniczy udział 2 Korpusu Polskiego w zdobywaniu wzgórza, miał miejsce w czasie od 12 do 19 maja 1944 r. W walkach, okupionych śmiercią ponad 920 żołnierzy i ranami prawie 3000 Polaków, brali udział żołnierze głównie 3. Dywizji Strzelców Karpackich (3 DSK), 5. Kresowej Dywizji Piechoty. W składzie I batalionu Strzelców Karpackich (w czasie bitwy o Monte Cassino I Baon SK wchodził w skład 1 Brygady Strzelców Karpackich będącej częścią 3 DSK) walczył, pochodzący z Katowic, sierżant Alojzy Kocurek. 
W 2023 roku rodzina przekazała dokumenty dotyczące jego biografii do Archiwum Państwowego w Katowicach. Prezentujemy wybór materiałów archiwalnych z tej spuścizny (m.in. książeczka wojskowa, zaświadczenia, zdjęcia).


Paweł Hudzik.