Aktualności

Spotkanie Zespołu Projektowego ds. komunikacji wewnętrznej w Katowicach

W dniach 4 – 6 października br. odbywa się kolejne już spotkanie Zespołu Projektowego ds. Komunikacji Wewnętrznej. Tym razem w Katowicach. Zespół działa w ramach Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030 i odpowiada za opracowanie zasad komunikacji wewnętrznej w ramach projektu Wdrożenie planu komunikacji w sieci Archiwów Państwowych

Spotkanie rozpoczęło się już 4 października, późnym popołudniem wizytą w Muzeum Śląskim w Katowicach. W dniach 5 – 6 października odbywa się część warsztatowa, szkolenie z komunikacji wewnętrznej ze specjalistą z firmy PinPoint. Warsztaty odbywają się w siedzibie Archiwum Państwowego w Katowicach. Nasi goście, członkowie Zespołu, to archiwiści z archiwów w Gdańsku, Olsztyna, Przemyśla, Białegostoku oraz Warszawy. Po wyczerpujących zajęciach, w ramach poznania naszego regionu, zaplanowaliśmy wycieczkę do muzeum – byłej kopalni węgla kamiennego „Guido” w Zabrzu, na podziemny spacer.