Pozostałe | Projekty | | Archiwa Pandemii

Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)

Akcja społeczna Archiwów Państwowych
Archiwum Pandemii A.D. 2020


Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)

Wszyscy tworzymy historię i wspólnie dokumentujmy czasy, w których żyjemy

Chcesz, aby następne pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? Jak zmienił on nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymusiła epidemia i w jaki sposób się do nich dostosowaliśmy? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? Jakie mieliśmy rozterki, wątpliwości, obawy, a co dawało nam nadzieję? W jaki sposób przetrwaliśmy? Zadbaj o to i przekaż nam swoje relacje i materiały, które stanowić będą bezcenne źródła historyczne dla kolejnych pokoleń.

 

Hasło akcji

Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2).

Cel

Efektem akcji będzie zgromadzenie w archiwach państwowych wyjątkowej kolekcji „dokumentów chwili” z szerokim udziałem społeczeństwa. Tak stworzony przekaz źródłowy, dotyczący wyjątkowego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym.

Więcej o akcji

Wszyscy tworzymy historię. Wspólnie dokumentujmy czasy, w których żyjemy. Przekazujmy świadectwa naszych czasów do Archiwów Państwowych. To archiwa państwowe są instytucjami pamięci, które gromadzą i przechowują najliczniejsze świadectwa historii oraz powszechnie je udostępniają w czytelniach akt oraz on-line, m.in w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl. Materiały mogą być przekazywane do Archiwów Państwowych w dowolnej formie: dokumentacji tradycyjnej lub elektronicznej, od różnego typu dokumentów: rękopisów, zdjęć, ulotek, wycinków prasowych, gazetek okolicznościowych, przez nagrania, blogi, dzienniki, memy (do których przekazujący ma prawo własności).

Kontakt

Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, adres e-mail: archiwumpandemii@katowice.ap.gov.pl