Publikacje | Pomoce archiwalne

Regesty listin ulozenych v Hornim Slezsku/Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. Sv./T. II (1401-1450)

Redakcja: Antoni Barciak i Karl Müler
Opava-Opole-Katowice 2011
Cena: 25,00 zł 15 zł

Ukazał się drugi tom Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku obejmujący lata 1401-1450, który jest wspólnym dziełem trzech górnośląskich archiwów: polskich Archiwów Państwowych w Katowicach i Opolu oraz czeskiego Archiwum Ziemskiego (Zemský Archiv) w Opawie. Został przygotowany pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Barciaka z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr Karla Müllera, dyrektora Archiwum Ziemskiego w Opawie. Jak i tom pierwszy, w którym zarejestrowano dokumenty wystawione do 1400 roku (Wrocław, Opava 2004), również ten jest dwujęzyczny, polsko-czeski i jest dobrym przykładem ożywionej współpracy naukowej polsko-czeskiej przy badaniach dziejów Górnego Śląska. Zawiera 629 regestów (w tomie pierwszym jest ich 235), które przynoszą olbrzymią dawkę informacji, często zupełnie nieznanych, o skomplikowanych dziejach Górnego Śląska w pierwszej połowie XV wieku, kiedy region ten z całym Śląskiem był częścią Korony św. Wacława, wspólnie z Czechami, Morawami i Łużycami.