Publikacje | Katalogi wystaw

Powstania śląskie 1919-1920-1921. Uczestnicy-Pomniki-Rocznice

Jakub Grudniewski, Ryszard Kaczmarek, Mirosław Węcki
Katowice 2011
Cena: 35,00 zł 15 zł

Katalog towarzyszący przygotowanej przez katowickie Archiwum wystawie poświęconej formom pamięci historycznej o powstaniach śląskich i kampanii plebiscytowej na Górnym Śląska w latach 1919-1921. Odwołuje się w katalogu i wystawie do rozwijanych europejskich badań nad miejscami pamięci (lieux des memoire), które pozwalają od strony metodologicznej na nowe spojrzenie na recepcję powstań śląskich w świadomości społecznej. Pokazano ją w trzech odsłonach: w świadomości polskiej w okresie międzywojennym i powojennym Polski Ludowej oraz w niemieckiej świadomości historycznej. Katalog jest bogato ilustrowany ikonografią pochodzącą z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach i Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.