Publikacje | Pozostałe publikacje

Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku

Red.: Janusz Mokrosz, Mirosław Węcki
Katowice-Rybnik 2014
Cena: 42,00 zł

Książka jest próbą ukazania skomplikowanych dziejów Górnego Śląska z perspektywy biografii najważniejszych polityków oraz przywódców duchowych działających w tym regionie w XX wieku. W tej zbiorowej pracy Czytelnik znajdzie czternaście artykułów poświęconych zarówno polskim, jak i niemieckim politykom, urzędnikom i duchownym funkcjonującym w ramach różnych systemów państwowych i politycznych, które obejmowały Górny Śląsk w ubiegłym stuleciu.