Oni a idea samorządności na Górnym Śląsku w XX wiek

27 marca 2019 roku o godzinie 17:00 w Bibliotece Publicznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 15 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu poświęconego osobom, które wykazały szczególną aktywność publiczną w krzewieniu i obronie idei samorządności na Górnym Śląsku w XX wieku: Oni a idea samorządności na Górnym Śląsku w XX wiek

Wykłady:
dr Bogdan Kloch: Wokół naczelnika Alojzego Pogodzkiego. Niełatwe losy mieszkańców Leszczyn w okresie międzywojennym.
Leonard Fulneczek: Adolf Kaschny – burmistrz Raciborza w okresie Republiki Weimarskiej.