Aktualności

O prawnych i praktycznych aspektach przechowywania dokumentów płacowych i osobowych

7 kwietnia 2022 r. w ramach Konwentu Marszałków Województw RP – zakończono prace nad projektem stanowiska w sprawie konieczności zmian przepisów prawa w zakresie czasowego przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

Głos w tej sprawie przedstawili Zbigniew Walas, zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Feliks Gawlik, kierownik Oddziału Obiegu i Archiwizacji Dokumentów w  tymże Departamencie. Prelegentami byli::  Anna Jastrzębska – Pawlak, dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Piotr Lis, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach, Anna Smorąg, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach oraz Ewelina Kowalik, główny specjalista w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Wszyscy byli zgodni, że zaproponowane przez Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego i uzgodnione – w toku wspólnego wypracowanego stanowiska – zmiany w przepisach są niezbędne i konieczne. Prelegenci zwrócili szczególną uwagę na narastający problem w dostępie do dokumentacji osobowej i płacowej przechowywanej lub porzuconej przez przedsiębiorców prowadzących działalność przechowalniczą, zwłaszcza wykreślonych z właściwych rejestrów, zawieszonych lub zlikwidowanych. Stanowisko ma być skierowane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Więcej: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

(fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)