Zbiory Online

Narodowy Dzień Powstań Śląskich

Dnia 20 czerwca 1922 roku na Górny Śląsk wkroczyło wojsko polskie pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego. W uroczystościach powitalnych przy moście w Szopienicach uczestniczyli wojewoda Józef Rymer, Wojciech Korfanty, Kierownictwo Związków byłych powstańców, poczty sztandarowe licznych górnośląskich stowarzyszeń i związków. Witając w Szopienicach generała Szeptyckiego i wojsko polskie ks. Jan Kapica wygłosił przemówienie, w którym padły następujące słowa: Dziś się raduje cała Polska, dziś cieszy się Górny Śląsk, dziś Śląsk wita Polskę, a Polska wita Śląsk. Wojsko polskie wkroczyło na Górny Śląsk po symbolicznym rozkuciu łańcucha przez powstańca Juliusza Chowańca, przy słowach: Pękajcie okowy niewoli, Górny Śląsk jest wolny, armio polska wkraczaj nań i połącz go z Polską. Świętowanie przejęcia zakończono w Katowicach, gdzie na rynku przy teatrze odbyła się uroczysta msza polowa, zostały wygłoszone przemówienia powitalne oraz nastąpiła zmiana warty z powstańczej na wojskową. 
Dalsze przyłączanie wyznaczonych terenów do Polski przebiegało bez większych zakłóceń. Dnia 23 czerwca 1922 roku uroczyście przywitano wojsko polskie w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów). Dnia 25 czerwca w Świętochłowicach podpisano dokument przejęcia polskich części powiatów bytomskiego, tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego, a w dniu następnym przywitano tam wojsko polskie. 29 czerwca nastąpiło wkroczenie wojska polskiego do Pszczyny i powiatu pszczyńskiego, a 4 lipca 1922 roku do Rybnika, powiatu rybnickiego i części powiatu raciborskiego. 
Szczególne znaczenie miały uroczystości w Rybniku, gdzie 3 lipca oprócz podpisania protokołu przejęcia ziemi rybnickiej, podpisany został także akt formalnie kończący przejmowanie przyznanej Polsce części Górnego Śląska. 
Materiał ilustracyjny pochodzi ze zbirów bibliotecznych i zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach.
Skany materiałów bibliotecznych i archiwalnych wykonała Ewelina Kisiel.