Aktualności

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2023 w Archiwum Państwowym w Katowicach

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Archiwum Państwowym w Katowicach 

Obchody MDA 2023 rozpoczęliśmy otwarciem wystawy „Kiedy Ziemia przestała być centrum Wszechświata. Kopernikana w Archiwach Państwowych”, przygotowanej przez Archiwa Państwowe w roku Mikołaja Kopernika

Zgodnie z planem odbyła się lekcja archiwalna poświęcona Mikołajowi Kopernikowi w 550. rocznicę jego urodzin z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwionce-Leszczynach. Lekcję poprowadził dr Krzysztof Ścisło. Po wysłuchaniu prelekcji dzieci z entuzjazmem przystąpiły do rozwiązywania quizu tematycznego. Wszyscy uczniowie zostali wyróżnieni, a ci najlepsi, najbardziej spostrzegawczy i skrupulatni nagrodzeni upominkami.

Kolejnym punktem programu obchodów było wręczenie nagród laureatom szczebla wojewódzkiego II edycji konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Konkurs został zorganizowany przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Archiwa Państwowe i skierowany do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych. Komisja Wojewódzka na posiedzeniu w dniu 17 maja 2023 roku wyłoniła 3 najlepsze prace konkursowe przygotowane przez uczniów i nadesłane w aplikacji. Finalistkami w Województwie śląskim zostały: Joanna Krym ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach, jej nauczycielką opiekunem była Pani Agnieszka Zamorska; Aleksandra Lisek i Oliwia Najnigier ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej, ich nauczycielką opiekunem była Pani Dorota Grzyb.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Dariusz Domański – Wicekurator Oświaty w Katowicach, Pani Elżbieta Surma-Jończyk – Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie. Obecni byli również członkowie Komisji Konkursowej – przewodniczący Pan Piotr Matuszek z AP Katowice, Pani Ewa Dubaj z AP Częstochowa i Pan Łukasz Woroniecki – st. inspektor Z Kuratorium Oświaty w Katowicach. Na uroczystość przybyły też Mamy obu dziewczynek z Kamienicy Polskiej.

Po przemówieniach Pana Piotra Lisa – Wicedyrektora AP w Katowicach i Wicekuratora Oświaty nastąpiła uroczystość wręczenia nagród laureatkom. Zostały też zaprezentowane drzewa genealogiczne wykonane przez dziewczynki. Następnie, już w luźniejszej atmosferze goście podziwiali wystawę „Kiedy Ziemia przestała być centrum Wszechświata. Kopernikana w Archiwach Państwowych”, na którą wprowadził dr Krzysztof Ścisło i udali się na wycieczkę po magazynach archiwalnych i pracowniach konserwacji archiwum.