Publikacje | Katalogi wystaw

Miasta Górnego Śląska i Zagłębia. 1939-1945

Ryszard Kaczmarek, Mirosław Węcki
Katowice 2009
Cena: 10,00 zł 5 zł

Celem foldera do wystawy jest pokazanie II wojny światowej w całej złożoności życia codziennego za pomocą materiałów ikonograficznych dotyczących II wojny światowej i znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Zbiór ikonograficzny i dokumentowy wytworzony w latach II wojny światowej i znajdujący się obecnie w zasobie katowickiego Archiwum jest zapewne najbogatszym tego typu w Polsce, w większości po raz pierwszy udostępniany w takim zakresie szerszemu odbiorcy. Wystawa pokazuje różnorodność codzienności okupacyjnej w miastach powiatowych trzech stref, wyraźnie wówczas zaznaczonych: części byłego niemieckiego Górnego Śląska, na tzw. polskim Śląsku (w przedwojennym Województwie Śląskim) oraz na obszarach wchodzących przed wojną w skład województwa kieleckiego i krakowskiego i włączonych do III Rzeszy a nazywanym przez Niemców wschodnimi terenami wcielonymi. Wystawa składa się z dwóch części: pierwsza ogólna traktująca problemowo zagadnienia oraz część druga, gdzie zaprezentowane zostaną poszczególne miasta (Katowice, Chorzów, Gliwice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Bielsko, Cieszyn, Pszczyna, Rybnik, Chrzanów, Olkusz, Sosnowiec, Będzin i Żywiec).