Śląski Festiwal Nauki 2019

Archiwum Państwowe w Katowicach wzięło udział w Śląskim Festiwalu Nauki. Tematem przewodnim naszego dwudniowego spotkania było hasło: Niepodległa. Zaczęło się i zakończyło na Śląsku. Zapraszamy do albumu zdjęć.

Stanowisko prezentowało dorobek naukowy Archiwum Państwowego w Katowicach, m.in. edycje źródłowe, periodyki, monografie, katalogi, inwentarze. Ważnym elementem było przedstawienie Aktu pamiątkowego objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który został w 2018 roku wpisany na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.