Lekcja archiwalna w Oddziale Bielsko-Biała AP w Katowicach

Dnia 5, 6 oraz 8 kwietnia 2022 r. w Oddziale w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach gościli uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej (kółko historyczne oraz dwie Klasy III Technikum). 

Lekcję archiwalną, omawiającą zadania archiwum państwowego, rodzaje gromadzonej dokumentacji, zasady korzystania z materiałów archiwalnych wraz z przedstawieniem wybranych materiałów archiwalnych i zwiedzaniem obiektu bielskiego archiwum przeprowadzili przedstawiciele Oddziału Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej – Paweł Hudzik oraz Michał Jarnot.