Aktualności

Lekcja archiwalna poświęcona Mikołajowi Kopernikowi

W raciborskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach w dniu 5 października 2023 r. odbyła się lekcja archiwalna poświęcona Mikołajowi Kopernikowi w 550. rocznicę jego urodzin z udziałem uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. Gości powitała Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach Pani Sławomira Krupa oraz kierownik Oddziału Krzysztof Langer. Lekcję poprowadził dr Krzysztof Ścisło.

Uczniowie zapoznali się z wystawą „Kiedy Ziemia przestała być centrum Wszechświata. Kopernikana w Archiwach Państwowych”, która została zrealizowana w ramach całej sieci Archiwów Państwowych w Polsce pod kierunkiem Archiwum Państwowego w Toruniu we współpracy z Archiwami Państwowymi w Malborku, Olsztynie i Gdańsku. Zamieszczone są na niej również archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Zaprezentowano również wystawę „800 lat historii Raciborzu w dokumencie archiwalnym”, której autorami są pracownicy Oddziału w Raciborzu Archiwum Państwowego w Katowicach Krzysztof Langer oraz Wojciech Mitręga.