Pozostałe | Projekty | | Kultura+

Kultura+ w latach 2014-2015

Archiwum Państwowe w Katowicach w ramach PW Kultura + Priorytet „Digitalizacja” w edycji na lata 2014-2015 otrzymało dofinansowanie na projekt zatytułowany Dziedzictwo cywilizacyjne w Archiwum Książąt Pszczyńskich.

Na 2014 rok zaplanowano transport całości materiałów archiwalnych (16 mb akt) z Działu I i Działu II zespołu 17/53 Archiwum Książąt Pszczyńskich z Oddziału w Pszczynie do Centrali Archiwum w Katowicach. Materiał aktowy został poddany dezynfekcji w komorze fumigacyjnej (4 wsady) oraz po kwarantannie poddany ekspetyzie mikrobiologicznej (objęto nią 1625 j.a.). Akta zostały przygotowane do digitalizacji: zostały spaginowane, dokonano reperacji, prasowania, czyszczenia). Przygotowano również metryczki. Został przeprowadzony przetarg nieograniczony (znak: AG.26.4.2014) wyłaniający firmę zewnętrzną do wykonania kopii cyfrowych materiału aktowego. Po digitalizacji opracowano metadane skanów oraz przeprowadzono ich kontrolę techniczną i jakościową. Równolegle przeprowadzono zabezpieczenie konserwatorskie 100 pergaminów. W 2014 roku zostały wykonane tłumaczenia tytułów jednostek archiwalnych z j. niemieckiego na j. polski do wprowadzenia w bazie danych IZA. Każdy etap prac był nadzorowany. Na 2015 rok zaplanowana została realizacja pozostałej części projektu. Przeprowadzono zabezpieczenie konserwatorskie pozostałych pergaminów, zdigitalizowano wszystkie 129 pergaminów, wykonano kontrole jakości i techniczną skanów, wykonano opracowanie metadanych i opisy do nich. W sumie z Działu I i Działu II wykonano 177.704 kopie cyfrowe. W 2015 roku wykonano również ekspertyzę konserwatorską zarówno pergaminów jak i dokumentacji konserwatorskiej z udziałem niezależnego konserwatora. Ponadto wprowadzono i zweryfikowano dane do bazy danych IZA. Akta zostały przepakowane do bezkwasowych pudeł, a rozprostowane pergaminy do indywidualnie dopasowanych opakowań. Każdy etap prac był nadzorowany, przeprowadzono również kontrolę poprawności wykonania całości projektu.

Wybrane cele badawcze realizowane dzięki ww. dokumentom:

Archiwum Książąt Pszczyńskich to najbardziej kompletny zachowany zespół tzw. podworski (rodzinny) z obszaru Górnego Śląska, wytworzony przez kancelarie Piastów Śląskich, czeskich Przemyślidów, a od 1517 roku władców Wolnego Stanowego Państwa Pszczyńskiego ustanowionego przez króla Władysława Jagiellończyka, w tym między innymi węgierskich Turzonów, saskich Anhaltów i rodu von Hochberg, którego członkiem była księżna Daisy Cornwellis. Akta pochodzą z lat 1287-1944 i obejmują materiał do dziejów politycznych, gospodarczych i kulturowych arystokracji i szlachty śląskiej oraz miast i wsi górnośląskich, tytuły własności, akta lenne, akta administracyjno-polityczne, gospodarcze, księgi wpisów, urbarze oraz akta rodzinne. Zespół Archiwum Książąt Pszczyńskich od wielu lat stanowi jeden z najważniejszych zespołów archiwalnych do badań nad dziejami Śląska i Europy Środkowo-Wschodniej.