Pozostałe | Projekty | | Kultura+

Kultura+ w latach 2013-2014

Archiwum Państwowe w Katowicach uzyskało dofinansowanie z programu KULTURA+ aplikując projekt (do realizacji w latach 2013-2014) pod tytułem: Wielokulturowy Górny Śląsk w aktach Urzędów Stanu Cywilnego z lat 1874-1910.

Na 2013 rok zaplanowano naprawę (modernizację) sieci światłowodowej oraz zakupienie przełączników sieciowych typu Switch wraz z akcesoriami mające na celu usprawnienie przesyłu danych pomiędzy pracowniami a serwerem. Zostało również zakupione urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i kserokopiarka) o formacie A3 wraz z oprzyrządowaniem. Kserokopiarka została umieszczona w pracowni reprograficznej do wykonywania wydruków i kopii z materiałów archiwalnych.

Do realizacji projektu zostały wytypowane następujące zespoły Urzędów Stanu Cywilnego (USC) w: Bibieli, obecnie część miasta Miasteczko Śląskie (1874-1903), Bobrku - obecnie część miasta Bytom (1897-1902), Halembie - obecnie część miasta Ruda Śląska (1874-1906), Hucie Jerzy - obecnie część miasta Siemianowice Śląskie (1874-1896), Kamieńcu, pow. Tarnowskie Góry (1874-1905), Miasteczku Śląskim (1874-1903), Michałkowicach - obecnie część miasta Siemianowice Śląskie (1874-1922), Pniowcu - obecnie część miasta Tarnowskie Góry (1874-1909), Siemianowicach [Śląskich] (1874-1900), Suchej Górze - obecnie część miasta Bytom (1874-1902), Szałszy, pow. Tarnowskie Góry (1874-1905), Wieszowej, pow. Tarnowskie Góry (1874-1905), Wilkowicach, pow. Tarnowskie Góry (1874-1906), Wirku - obecnie część miasta Ruda Śląska (1874-1906), Wojsce, pow. Tarnowskie Góry (1874-1910), Zbrosławicach - pow. Tarnowskie Góry (1874-1905), Ziemięcicach - pow. Tarnowskie Góry (1874-1904).

W ramach projektu na 2013 rok zaplanowano przygotowanie do digitalizacji całości 17 zespołów Urzędów Stanu Cywilnego: typowanie pod względem merytorycznym oraz stanu zachowania akt, ekspertyzę materiałów pod kątem zmian mikrobiologicznych, dezynfekcję, sprawdzenie i uzupełnienie paginacji, przygotowanie metryczek i tablic technicznych. Wykonano zabezpieczenie konserwatorskie 6 jednostek archiwalnych i digitalizację 13 wybranych zespołów (75.727 skanów). Do wykonanych skanów opracowano również metadane i wykonano opisy. Skany zostały poddane kontroli jakości. Pozostałe prace związane z zadaniem przewidziano na pierwszą połowę 2014 roku.

W 2014 roku wykonano zabezpieczenie konserwatorskie pozostałych zaplanowanych 5 jednostek. Wszystkie 11 j.a. zostało poddanych ekspertyzie konserwatorskiej. Została dokończona digitalizacja materiałów archiwalnych (w sumie wykonano 112.763 skany) Przeprowadzono kontrolę techniczną, jakościową i merytoryczną skanów. Opracowano merytorycznie i przygotowano elektroniczne bazy danych Iza i Sezam zespołów.