Pozostałe | Projekty | | Kultura+

Kultura+ w 2012 roku

Archiwum Państwowe w Katowicach uzyskało dofinansowanie z programu KULTURA+ aplikując projekt (do realizacji w latach 2012-2013) pod tytułem: Polski Górny Śląsk w latach 1922-1939. Digitalizacja zespołu Sejm Śląski 1922-1939.

W ramach zadania zakupiono sprzęt do infrastruktury pracowni digitalizacyjnej: 1 skaner dziełowy o formacie skanowania A1, 1 skaner dziełowy o formacie A2, 2 komputery sterujące, każdy z dwoma monitorami i oprogramowaniem, 1 stację graficzną do obróbki fotografii ze specjalistycznym oprogramowaniem, sieciową pamięć dyskową NAS do przechowywania i zarządzania zdigitalizowanymi obiektami w pracowni, aparat fotograficzny do skanowania obiektów trójwymiarowych (np. pieczęci). Sprzęt do digitalizacji został zakupiony zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

W zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych wykonano kwalifikację i selekcję zespołu 12/17 Sejm Śląski 1922-1939, rozszyto i spaginowano akta, wykonano metryczki, a także poddano zabezpieczeniu konserwatorskiemu 7.400 kart wytypowanych jako najbardziej zniszczone. Zdigitalizowano 1.107 jednostek archiwalnych, co stanowi 76.195 skanów oraz przeprowadzono kontrole merytoryczną, jakościową i techniczna wykonanych skanów. Został sporządzony inwentarz w bazie danych IZA. Kopie wzorcowe oraz bazy danych zostaną przekazane do Narodowego Archiwum Cyfrowego, które zarchiwizuje kopie zabezpieczające oraz udostępni materiał na portalu szukajwarchiwach.pl. Ponadto zdigitalizowany materiał z zespołu Sejm Śląski 1922-1939 będzie dostępny w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach.

Ułatwi to korzystanie z jednego z najważniejszych zespołów archiwalnych do badań naukowych nad funkcjonowaniem w II Rzeczypospolitej Polskiej autonomicznego województwa śląskiego (1922-1939).