Konserwacja

Pracownia Konserwatorska Archiwum Państwowego w Katowicach
ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice

1. Pracownia konserwatorska

W pracowni konserwacji jednostkowej wykonywane są specjalistyczne zabiegi konserwatorskie, które przywracają walory użytkowe i estetyczne archiwaliom. 

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt konserwatorski oraz zatrudnia specjalistów z długoletnim doświadczeniem. Współpracujemy z instytucjami kulturalnymi takimi jak muzea i biblioteki oraz z urzędami państwowymi. Specjalnością pracowni jest konserwacja obiektów na podłożu papierowym i pergaminowym oraz konserwacja zabytkowych skór.

Kontakt: dr Katarzyna Kwaśniewicz - kierownik Oddziału Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu, tel. 32 208 78 35, konserwacja@katowice.ap.gov.pl

2. Pracownia reprograficzna

Działająca w archiwum pracownia reprograficzna zajmuje się digitalizacją i mikrofilmowaniem materiałów archiwalnych. 

Celem cyfrowego zabezpieczania jest zarówno ochrona jak i ułatwienie dostępu do akt. Archiwum posiada nowoczesne kamery do mikrofilmowania i digitalizacji.

Kontakt: dr Katarzyna Kwaśniewicz - kierownik Oddziału Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu, tel. 32 208 78 35, konserwacja@katowice.ap.gov.pl

3. Pracownia masowego odkwaszania akt

W ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Kwaśny Papier" w 2007 r. została uruchomiona pracownia konserwacji masowej. 

Celem jej jest ratowanie na masową skalę XIX i XX-wiecznych dokumentów, które w wyniku niekorzystnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych uległy zakwaszeniu. Zastosowany wodny proces technologiczny przy użyciu maszyny C-900 firmy Neschen, umożliwia kompleksowe zabezpieczenie archiwaliów. Czynnikiem odkwaszającym papier jest wodorowęglan magnezu, który neutralizuje działanie szkodliwych kwasów oraz pozostawia rezerwę alkaliczną. Od uruchomienia pracowni odkwaszono i zabezpieczono łącznie 907.282 kart z zasobu własnego archiwum.

4. Dezynfekcja

Archiwum posiada nowoczesną komorę dezynfekcyjną wyposażoną w katalizator, która służy do odgrzybiania archiwaliów. 

Proces fumigacji odbywa się przy użyciu tlenku etyleny i trwa około dwóch dni. Po zdezynfekowaniu akta przechodzą kwarantannę w celu usunięcie resztek gazu. Dezynfekcja nie jest procesem jednorazowym i nie zabezpiecza akt przed ponownym zainfekowaniem mikrobiologicznym. Dlatego tak ważne są prawidłowe warunki przechowywania papierowych materiałów archiwalnych: temperatura 16-18°C i wilgotność względna 40-50%.

Kontakt: dr Katarzyna Kwaśniewicz - kierownik Oddziału Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu, tel. 32 208 78 35, konserwacja@katowice.ap.gov.pl

5. Liofilizacja

Liofilizacja jest procesem umożliwiającym osuszanie zalanych zbiorów archiwalnych i bibliotecznych poprzez sublimację. 

Warunkiem uzyskania pożądanego efektu jest głębokie mrożenie zalanego materiału (w temperaturze około -25°C). Archiwum posiadając zaplecza, które umożliwia ratowanie zalanych materiałów, pomaga w organizowaniu takich akcji. Było także współorganizatorem Międzynarodowych Warsztatów z udziałem konserwatorów z Polski, Czech i Niemiec poświęconych postępowaniu na wypadek katastrofy.

Kontakt: dr Katarzyna Kwaśniewicz - kierownik Oddziału Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu, tel. 32 208 78 35, konserwacja@katowice.ap.gov.pl