Aktualności

Konferencja Pszczyńska mapa Hindenberga z 1636 roku. Konserwacja – kartografia – historia

Głównym celem konferencji jest spojrzenie na mapę wykonaną w 1636 roku przez Andreasa Hindenberga z perspektywy konserwatorów, kartografów i historyków.

Spotkanie będzie okazją do interdyscyplinarnego podejścia do mapy jako źródła historycznego oraz obiektu będącego podstawą analizy kartograficznej i pracy konserwatorskiej. Wspólna wymiana doświadczeń i przemyśleń oraz spojrzenie z perspektywy mikro i makro na przedstawione na mapie Hindenberga informacje pozwoli znacznie poszerzyć naszą wiedzę o wiele nieznanych do tej pory aspektów konserwacji, kartografii i historii. Ponadto wpis na Krajową Listę UNESCO Pamięć Świata jest kolejnym, szczególnym powodem do przedstawienia obiektu.

Należy podkreślić, że konferencja ma na celu upowszechnianie dziedzictwa materialnego i edukacji o dziedzictwie kulturowym naszego regionu