Wystawy | Czynne

Intelligenzaktion - niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji Górny Śląsk - Rejencja Katowicka 1939–1940

W Archiwum Państwowym w Katowicach można oglądać wystawę autorstwa Łukasza Kobieli, przygotowaną przez „Fundację Ślązacy.pl”: Intelligenzaktion – niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji Górny Śląsk – Rejencja Katowicka 1939–1940.

Tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone, da się zepchnąć do roli niewolników - te słowa kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera najlepiej oddają cele akcji, w wyniku której od pierwszych chwil wojny represjom poddano polską inteligencję, elitę kulturalną i polityczną oraz duchowieństwo. Niemcy nie oszczędzili również właścicieli ziemskich i przedsiębiorców oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych mieszkańców Górnego Śląska i terenów przyłączonych do Rejencji Katowickiej.

Na dwudziestu czterech planszach zaprezentowane zostały informacje dotyczące poszczególnych faz akcji, sylwetki osób poddanych represjom przez Niemców oraz niemieckich obozów koncentracyjnych, w których były przetrzymywane ofiary. Zostały na niej wykorzystane materiały archiwalne pochodzące między innymi z naszego Archiwum.