komunikat

Informacja o zespole na portalu Szukaj w Archiwach

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że zdigitalizowane materiały archiwalne zespołu 17/53 Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie od dnia 10 grudnia br. będą czasowo niedostępne na portalu Szukaj w Archiwach. Po zakończeniu prac związanych ze zmianami ewidencyjnymi zostaną one umieszczone ponownie na portalu,o czym będziemy informować. Nadal można korzystać z kopii cyfrowych i materiałów archiwalnych w czytelni w Pszczynie. Skany dostępne są również w czytelni w Katowicach.