komunikat

Informacja o zespołach niedostępnych z byłego Oddziału w Pszczynie

Obecnie występują utrudnienia w dostępie do poniższych zespołów archiwalnych z byłego Oddziału w Pszczynie. W sprawie ewentualnego wglądu do akt proszę kontaktować się z Centralą w Katowicach. Za utrudnienia przepraszamy

17/8 Okręg Urzędowy Bieruń Stary
17/9 Okręg Urzędowy Goczałkowice
17/10 Okręg Urzędowy Góra
17/11 Okręg Urzędowy Jedlina
17/12 Okręg Urzędowy Miedźna
17/15 Okręg Urzędowy Pszczyna-Zamek
17/16 Okręg Urzędowy Pszczyna
17/17 Okręg Urzędowy Radostowice
17/18 Okręg Urzędowy Rudołtowice
17/19 Okręg Urzędowy Piasek
17/20 Okręg Urzędowy Stara Wieś
17/55 Akta miasta Bierunia Starego
17/63 Gminna Rada Narodowa w Kobiórze
17/64 Gminna Rada Narodowa w Wiśle Wielkiej
17/169 Akta gminy Bojszowy
17/170 Akta gminy Goczałkowice Zdrój
17/171 Akta gminy Golasowice
17/172 Akta gminy Kobiór
17/173 Akta gminy Miedźna
17/174 Akta gminy Pawłowice
17/175 Akta gminy Pszczyna Wieś
17/176 Akta gminy Suszec
17/177 Akta gminy Wisła Wielka
17/178 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobielicach
17/179 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobiórze
17/180 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mizerowie
17/181 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piasku
17/182 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suszcu

17/41 Sąd Obwodowy w Pszczynie
17/187 Katowickie Zjednoczenie Wodno-Inżynieryjne Budownictwa Przemysłowego Zarządu Budowy Goczałkowice
17/196 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bieruniu Starym
17/197 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bieruniu Starym
17/204 Akta gminy Bieruń Nowy
17/304 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Golasowicach
17/305 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Warszowicach
17/306 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowicach
17/307 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miedźnej
17/308 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górze
17/309 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli
17/310 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Goczałkowicach Zdroju
17/311 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ćwiklicach
17/312 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jankowicach
17/313 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bojszowach
17/314 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bojszowach Nowych
17/321 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiśle Wielkiej
17/322 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łące
17/323 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Studzionce
17/349 Urząd Miasta i Gminy w Bieruniu Starym
17/353 Urząd Gminy w Goczałkowicach Zdroju
17/356 Urząd Gminy w Wiśle Wielkiej
17/362 Urząd Gminy w Kobiórze
17/382 Urząd Gminy w Bojszowach
17/383 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Frydku
17/387 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Porębie
17/405 Gminna Rada Narodowa w Bojszowach
17/410 Urząd Gminy w Miedźnej
17/411 Sąd Powiatowy w Pszczynie
17/423 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Bieruniu Starym
17/450 Publiczna Szkoła Powszechna w Krasowach
17/455 Kasa Oszczędności i Pożyczek w Golasowicach
17/459 Kasa Stefczyka w Studzionce
17/496 Gminna Rada Narodowa w Miedźnej
17/525 Fundacja Opieki Zdrowotnej i Pomocy Potrzebującym LUX HOMINUM z siedzibą w Tychach
17/532 Urząd Gminy w Pawłowicach
17/533 Gminna Rada Narodowa w Pawłowicach

17/379 Sąd Obwodowy w Pszczynie
17/381 Sąd Grodzki w Pszczynie
17/189 Zakłady Produkcji Urządzeń Mechanicznych ELWO w Pszczynie

17/498 Urząd Miejski w Pszczynie
17/380 Sąd Grodzki w Pszczynie

17/357 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział Terenowy w Pszczynie
17/524 Sąd Powiatowy w Pszczynie

17/403 Urząd Stanu Cywilnego w Kobiórze
17/409 Urząd Stanu Cywilnego w Lędzinach
17/413 Urząd Stanu Cywilnego w Boryni 
17/489 Urząd Stanu Cywilnego w Piasku
17/491 Urząd Stanu Cywilnego w Studzionce
17/492 Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle 
17/507 Urząd Stanu Cywilnego w Miedźnej 
17/516 Urząd Stanu Cywilnego w Starej Wsi 
17/517 Urząd Stanu Cywilnego w Goczałkowicach 
17/518 Urząd Stanu Cywilnego w Rudołtowicach 
17/523 Urząd Stanu Cywilnego w Łaziskach Górnych 
17/528 Urząd Stanu Cywilnego w Wyrach 
17/529 Urząd Stanu Cywilnego w Śmiłowicach 
17/530 Urząd Stanu Cywilnego w Mokrem 
17/531 Urząd Stanu Cywilnego w Paniowach 
17/537 Urząd Stanu Cywilnego w Bujakowie

Z powodu digitalizacji czasowo niedostępne będą jednostki z zespołu:

17/53 Archiwum Książąt Pszczyńskich, jedn. 556-606