Publikacje | Pozostałe publikacje

Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej

Mirosław Węcki
Katowice 2014
Cena: 30,00 zł

Książka ta jest poświęcona osobie Fritza Brachta - najważniejszego dygnitarza nazistowskiego działającego na Górnym Śląsku w okresie II wojny światowej. Jako gauleiter (przywódca lokalnych struktur partii narodowosocjalistycznej) oraz nadprezydent (zwierzchnik administracji cywilnej) Bracht należał do elitarnej grupy funkcjonariuszy, którym Adolf Hitler powierzył administrację terenów okupowanej Polski. W przeciwieństwie do Hansa Franka, Arthura Greisera, Alberta Forstera czy Ericha Kocha Bracht jest jednak postacią niemal zupełnie nieznaną. Dotychczas historycy stosunkowo niewiele pisali na jego temat. Niniejsze opracowanie jest zatem pierwszą próbą kompletniejszego przedstawienia biografii człowieka, który odpowiadał za całokształt polityki III Rzeszy wobec Górnego Śląska. To właśnie jemu należy przypisać współudział w wielu nazistowskich zbrodniach oraz realizację polityki narodowościowej na tym obszarze.

Autor - dr Mirosław Węcki jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Archiwum Państwowego w Katowicach. Od lat zajmuje się problematyką okupacji hitlerowskiej na Górnym Śląsku.

Wydawcami pracy są: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Oddział w Katowicach, Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum. Książka, oprawiona w twardą okładkę, liczy 534 strony, jest też ilustrowana 64 reprodukcjami, w większości dotychczas niepublikowanych, zdjęć oraz archiwaliów.