Wystawy

Echa wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w materiałach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach

Archiwum Państwowym w Katowicach przechowuje w swoim zasobie aktowym szereg materiałów dotyczących wojny 1920 r. Wśród zachowanych archiwaliów są zarówno odezwy Ministerstwa Spraw Wojskowych, wzywające do obrony kraju, wstąpienia do wojska polskiego (m.in. wezwanie członków b. Polskiej Organizacji Wojskowej do stawienia się do organizowanego Pułku Ochotniczego b. P.O.W.), obwieszczenia mobilizacyjne oraz obwieszczenia o wprowadzeniu na terenie Polski sądów doraźnych względem osób podlegających sądownictwu wojskowemu.

Zachowały się również obwieszczenie Starosty Będzińskiego w sprawie granicy strefy nadgranicznej w powiecie będzińskim, obwieszczenia Magistratu Sosnowca, wzywające ochotników do wstępowania do wojska polskiego, a także odezwa Towarzystwa Rzemieślników w Zawierciu, wzywająca rzemieślników do zgłaszania się w Komisji przy Komitecie Obrony Państwa w Zawierciu w celu zadeklarowania wstąpienia do pułku im. J. Kilińskiego. Ponadto zachowało się również szereg dokumentów dotyczących obchodów rocznic wydarzeń 1920 r.

 Omawiane tu materiały przechowywane są  w następujących zespołach akt: 12/179 Zbiór materiałów ulotnych, 12/770 Starostwo Powiatowe Będzińskie, 12/773 Akta miasta Będzina, 12/776 Akta miasta Sosnowca, 12/883 Akta miasta Zawiercia, 12/27 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach oraz 14/3 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego.

Na stronie zostały zaprezentowane jedynie nieliczne, wybrane materiały, wytworzone na terenie działania tutejszego Archiwum. Nie zaprezentowano szeregu materiałów, wytworzonych przez organy centralne, w tym materiały ulotne o znaczeniu ogólnopolskim.

Zapraszamy do prowadzenia samodzielnych badań w siedzibie katowickiego Archiwum.