Publikacje | Katalogi wystaw

"Dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma..." Policja Województwa Śląskiego 1922-1939

Adam Dudek, Ryszard Kaczmarek, Mirosław Węcki
Katowice 2010
Cena: 25,00 zł 15 zł

Katalog do wystawy zatytułowanej "Dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma..." Policja Województwa Śląskiego 1922-1939 przygotowanej przez Adama Dudka, prof. dr hab. Ryszarda Kaczmarka i Mirosława Węckiego w Archiwum Państwowym w Katowicach we wrześniu 2010 roku. Odbyła się pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Sławomira Radonia, Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Dariusza Biela. Wystawa została poświęcona dziejom wyjątkowej polskiej formacji policyjnej, jaką była odrębna od międzywojennej Policji Państwowej Policja Województwa Śląskiego, działająca na obszarze autonomicznego województwa śląskiego i stąd podległa wojewodzie śląskiemu i finansowana przez Skarb Śląski. Została oparta głównie o zachowane w katowickim Archiwum akta Komendy Głównej, komend miejskich i powiatowych oraz lokalnych posterunków tej Policji. Katalog składa się z dwóch części:

1. Trzech wprowadzających do zagadnienia tekstów historycznych:

  • J. Mikitina: Policja Województwa Śląskiego 1922-1939,
  • A. Mamota: Miejska i Powiatowa Komenda Policji Województwa Śląskiego w Katowicach 1922-1939,
  • G. Grześkowiaka: 70. rocznica mordu NKWD na polskich policjantach.

2. Właściwego katalogu w graficznym opracowaniu Katarzyny Kwaśniewicz.