Publikacje | Katalogi wystaw

Był sobie dokument

Tomasz Hajewski, Mirosław Węcki
Katowice 2007
Cena: 5,00 zł 2 zł

W czasach, gdy coraz większego znaczenia nabiera identyfikacja z dziedzictwem regionalnym, szczególnie ważna jest świadomość historii, która go ukształtowała. W utrwalaniu tej świadomości istotną rolę pełnią różnego rodzaje świadectwa działalności poprzednich pokoleń. Niepoślednią pozycję zajmują wśród nich zasoby archiwalne uwieczniające na papierze setki lat aktywności i myśli ludzkiej.

Głównym ośrodkiem przechowującym owe archiwalia w naszym regionie jest Archiwum Państwowe w Katowicach. Właśnie działalność oraz zasób naszego Archiwum prezentuje katalog wystawy "Był sobie dokument".

Jej twórcy postawili sobie z jednej strony zadanie przybliżenia szerszej publiczności dziejów dokumentu od średniowiecznego pergaminu po dokumentację elektroniczną, które dla większej wyrazistości zostały ukazane na tle wybranych wydarzeń z historii Górnego Śląska. Z drugiej natomiast przedstawiono codzienną działalność Archiwum poprzez prześledzenie "drogi" dokumentu od przejęcia, przez konserwację i opracowanie, aż do udostępniania w pracowni naukowej.