Bohaterowie z AK

9 listopada 2022 r., w przeddzień Święta Niepodległości, w Archiwum Państwowym w Katowicach odbyło się zebranie naukowe poświęcone Armii Krajowej. Na zebraniu wygłoszono trzy referaty:

- dr hab. prof. UŚ Lech Krzyżanowski: Konspiracyjny wymiar sprawiedliwości i jego zadania na Górnym Śląsku,

- dr hab. Adam Dziuba: Akta żołnierzy Armii Krajowej w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach,

- dr Krzysztof Ścisło: Materiały archiwalne dotyczące Armii Krajowej w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się uczniowie klas mundurowych dwóch katowickich szkół:

- XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Sucharskiego w Katowicach,

- XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach.

Po prelekcjach zaprezentowano gościom publikację pt. Bohaterowie z AK oraz otwarto wystawę pod tym samym tytułem. Zarówno publikacja, jak i wystawa, powstały z myślą o upamiętnieniu członków Armii Krajowej w związku z obchodzoną w tym roku 80tą rocznicą przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

Goście Archiwum mieli okazję do zwiedzenia magazynów archiwalnych oraz Pracowni konserwacji jednostkowej i masowej.

Dziękujemy za wizytę w Archiwum i udział w zebraniu naukowym.