Bazy danych dokumentacji osobowej i i płacowej

Archiwum Państwowe w Katowicach prowadzi w ramach bazy internetowej Archiwum Państwowego w Warszawie ewidencję przechowawców wraz z wykazem posiadanej przez nich dokumentacji osobowej i płacowej. W chwili obecnej jest to największa w kraju tego typu baza danych. Dostęp do niej jest bezpłatny i nieograniczony. Informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej gromadzi również Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swojej bazie danych.

Zobacz również

Aktualności
30.10.2021

Utrudnienia w dostępie do dokumentacji osobowej i płacowej oraz przebiegu studiów

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że z uwagi na podjęte działania związane z termomodernizacją budynków, czas oczekiwanie na załatwienie sprawy w zakresie uzyskiwania potwierdzeń z dokumentacji osobowej i płacowej oraz przebiegu studiów tj. okres od wpłynięcia wniosku do Archiwum do jego realizacji może się wydłużyć do trzech miesięcy. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.