Bazy danych

 Zasób zdigitalizowany:

Skany materiałów archiwalnych z naszego zasobu dostępne są bezpłatnie na portalu szukajwarchiwach.gov.pl, na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz na stronie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. Szczegółowy wykaz materiałów zdigitalizowanych znajduję się w zakładce Zbiory online.

                   

Ogólnopolskie bazy danych:

Zasób biblioteczny: