91 rocznica poświęcenia gmachu Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego

5 maja br. mija 91 rocznica poświęcenia gmachu Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego. W uroczystościach 1929 roku uczestniczył Prezydent PR Ignacy Mościcki. Jak podaje prasa o godzinie 11:30 nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego nowej siedziby. Dokument został wykonany i podpisany przez te same osoby w dwóch egzemplarzach (jeden na pergaminie, drugi na papierze czerpanym). Egzemplarz na papierze czerpanym został zamknięty w srebrnej puszce i wmurowany w ścianę gmachu. Egzemplarz wykonany na pergaminie został włączony do akt. W 2014 roku podczas remontu elewacji Urzędu Wojewódzkiego wydobyto tubę, a z niej bardzo zdewastowany egzemplarz aktu erekcyjnego. Został on przekazany do Biblioteki Śląskiej w Katowicach i tam poddany renowacji. W 90-tą rocznicę, w 2019 roku, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ponownie zamurowano  „kapsułę czasu”, tym razem z kopią dokumentu. Archiwum Państwowe w Katowicach przechowuje w swoim zasobie egzemplarz spisany na pergaminie (sygn.12/27/146), który przedstawiamy: