Aktualności

90 lat Archiwum Państwowego w Katowicach

9 grudnia 2022 roku z okazji 90-lecia utworzenia Archiwum Państwowego w Katowicach odbyło się zebranie naukowe Kolejna dekada Archiwum Państwowego w Katowicach 2012–2022. Opowieść archiwisty.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej stanem epidemiologicznym mieliśmy okazję w gronie pracowników, emerytów i zaprzyjaźnionych z Archiwum gości świętować nasz jubileusz. 

Dyrektor Archiwum Sławomira Krupa przypomniała obchodzony w 2012 roku jubileusz 80-lecia Archiwum i publikację wydaną z tej okazji Archiwum w Regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012 pod redakcją B. Kalinowskiej-Wójcik. Poinformowała, że w 2023 roku zostanie wydany suplement obejmujący kolejną dekadę historii Archiwum, lata 2012–2022.

Następnie pracownicy Archiwum wygłosili krótkie referaty przedstawiające najważniejsze wydarzenia ostatniego 10-lecia:

Sławomira Krupa: Zmiany organizacyjne i infrastruktury Archiwum Państwowego w Katowicach 2012-2022,

Paweł Hudzik: Zmiany organizacyjne w Oddziałach zamiejscowych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału w Bielsku-Białej 2012–2022,

dr Krzysztof Ścisło: Jak zmieniło się udostępnianie archiwaliów na przestrzeni ostatnich lat,

dr Katarzyna Kwaśniewicz: Pracownia konserwacji w ostatnim dziesięcioleciu,

Katarzyna Słysz-Szczucka: Dokonania w zakresie działalności naukowej oraz najważniejsze problemy dotyczące promocji w archiwach.

Kulminacyjnym punktem programu było przedstawienie przez dr Barbarę Kalinowską-Wójcik kolejnego 19 numeru „Szkiców Archiwalno-Historycznych” w nowej, interaktywnej odsłonie. 

Po prezentacjach nastąpił wernisaż wystawy Archiwum w Regionie. Region w Archiwum. 90 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932–2022, powstałej na bazie wystawy jubileuszowej z 2012 roku i obejmującej nie tylko rozwój Archiwum, ale też bogaty zbiór archiwaliów z naszego zasobu.