Uwaga - strona w przebudowie

Aktualności
06.09.2021

Stan epidemii SARS-Cov-2

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że z dniem 24 maja 2021 roku wznawia funkcjonowanie Pracowni Naukowych w Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach oraz w Oddziałach w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Pszczynie i Raciborzu

Aktualności
06.09.2021

Informacja o ograniczeniach w udostępnianiu materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego

Obecnie występują utrudnienia w dostępie do poniższych zespołów archiwalnych w Centrali w Katowicach oraz w Oddziałach w Bielsku-Białej, Cieszynie, Pszczynie i Raciborzu. Za utrudnienia przepraszamy.

Wystawy
24.05.2021

Przejawy działalności antykomunistycznej Kościoła Katolickiego w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

Wystawa ma na celu przedstawienie zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej pod kątem występowania materiałów związanych z Kościołem Katolickim prezentującym postawy antykomunistyczne w lokalnym społeczeństwie, głównie w latach osiemdziesiątych XX wieku. Kościół bez wątpienia był jedną z instytucji wokół których ogniskowały się postawy opozycyjne w stosunku do ówczesnej władzy.

Wystawy
24.05.2021

Echa wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w materiałach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach

Archiwum Państwowym w Katowicach przechowuje w swoim zasobie aktowym szereg materiałów dotyczących wojny 1920 r. Wśród zachowanych archiwaliów są zarówno odezwy Ministerstwa Spraw Wojskowych, wzywające do obrony kraju, wstąpienia do wojska polskiego (m.in. wezwanie członków b. Polskiej Organizacji Wojskowej do stawienia się do organizowanego Pułku Ochotniczego b. P.O.W.), obwieszczenia mobilizacyjne oraz obwieszczenia o wprowadzeniu na terenie Polski sądów doraźnych względem osób podlegających sądownictwu wojskowemu.

Wystawy
24.05.2021

Wojna polsko-bolszewicka w aktach sądowych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej przechowuje w swoim zasobie bogaty zbiór akt wytworzonych przez sądy działające w XIX i XX w. na terenie działalności Archiwum. Akta te zaskakują swoją wieloaspektowością i mogą być wykorzystywane do różnych badań czy to genealogicznych czy naukowych.

Aktualności
20.05.2021

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały i mają duże znaczenie dla historycznej pamięci zbiorowej Polaków. W czasach zaborów pobudzały i utrzymywały ideę narodowej i państwowej tożsamości w chwili, kiedy nie mieliśmy własnego państwa lub kiedy państwo to nie było w pełni suwerenne. W czasach niepodległości rocznice te cementowały polskie społeczeństwo i podkreślały własne dziedzictwo historyczne.

szukaj w archiwach
szkice archiwalno-historyczne
Najczęściej czytane
Bazy danych

Zasób zdigitalizowany: Skany materiałów archiwalnych z naszego zasobu dostępne są bezpłatnie na portalu szukajwarchiwach.gov.pl,…

Zasady udostępniania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2020 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 3 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 11/2020…

Usługi archiwalne

Pliki do pobrania

Formularze

Formularze umieszczone na tej stronie dotyczą najczęściej załatwianych spraw. Należy je wydrukować, a następnie po czytelnym wypełnieniu…

Wydawnictwa
https://katowice.ap.gov.pl/images/uploads/foto/Akt-przylaczenia-Kopia.jpg
Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieje jednego dokumentu

W ramach akcji #zostanwdomu udostępniliśmy darmową wersję (pdf) cyfrową publikacji do pobrania. Zapraszamy do lektury. Cena: 35 zł E.…

https://katowice.ap.gov.pl/images/uploads/foto/skan-okladki.jpg
Z dokumentem przez dzieje Raciborskie archiwa i archiwalia

W ramach akcji #zostanwdomu udostępniliśmy darmową wersję cyfrową publikacji. Zapraszamy do lektury. Autor: Sławomira Krupa Cena: 25 zł…

https://katowice.ap.gov.pl/images/uploads/foto/oni-tworzyli-obraz.jpg
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku

Redakcja: Anna Kubica, Janusz Mokrosz Katowice-Rybnik 2017 cena: 40 zł Seria książek poświęconych ważnym postaciom związanym z dziejami…