Dla syndyków, likwidatorów i przedsiębiorców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum Państwowe w Katowicach jest instytucją państwową, powołaną w celu gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych. Artykuł 51a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074 z późn. zm.) zezwala na prowadzenie przez Archiwa Państwowe działalności w dziedzinie przechowywania dokumentacji niearchiwalnej (kat "B") m. in. osobowej i płacowej, księgowej, finansowej, organizacyjnej i technicznej wytworzonej przez podmioty gospodarcze, urzędy i instytucje bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewodę, o który ubiegać się muszą podmioty prywatne prowadzące tego rodzaju działalność. Podmioty, które nie uzyskają wpisu w ciągu trzech lat licząc od dnia 1 stycznia 2003 r. będą musiały zakończyć działalność.

Instytucja już w chwili obecnej spełnia surowe kryteria określone przepisami prawa takie jak: odpowiednia baza magazynowa (budynki usytuowane na gruncie suchym, dogodny dojazd dla służb porządkowych i ratowniczych, odpowiednie wyposażenie gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych materiałów i zawartych w nich danych, a także właściwe warunki w zakresie wilgotności i temperatury powietrza), specjalistyczne wykształcenie osób wykonujących czynności związane z dokumentacją osobową i płacową oraz dobrze wyposażone biuro obsługi interesantów.


Wieloletnie doświadczenie (Archiwum działa od 1932 r.) oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy zapewniają wykonanie oferowanej usługi na najwyższym poziomie. Dodatkowy atut stanowi charakter Archiwum jako urzędu państwowego, urzędu wiary publicznej, placówki naukowo-badawczej oraz instytucji dysponującej specjalistyczną kadrą i sprzętem do konserwacji archiwaliów.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt z Oddziałem V - Dokumentacji o czasowym okresie przechowywania pod numerami telefonów: 32 2087850, 32 2087851, 32 2087852.

Piotr Lis

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-25
Data publikacji:2015-06-25
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Lis
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:2703